Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Επισκεφθείτε το προσωπικό μου blog

Follow my personal blogΤετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Sensing Spaces 

Architecture Reimagined


Η ημερομηνία και η ώρα θα ανακοινωθούν προσεχώς


Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014


Ο αφοσιωμένος φίλος 

The divoted friend

Oscar Wilde

Αναβλήθηκε - Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς


Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Home Page

"Πλάτων και Αρχιτεκτονική"

Plato and Architecture


Η ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν προσεχώς"4+1 Σκέψεις για την Αρχιτεκτονική"

4+1 Thoughts for Architecture


Η ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν προσεχώς